2 Comments

  1. ( ︶︿︶) Ờ đúng rồi, vậy thì đâu có bị mù mặt được?!
    (⊙ᗜ⊙) Cho mấy người biết tay, ngày thường rải cẩu lương cho lắm vào, giờ thì ăn cẩu lương của người khác cho no vào nhá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *