Leslie's cover

Cover của Leslie

Đây được xem là những phút xuất thần của chủ nhà, may mà không đến nỗi điếc tai =))

Every heart

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=A0vSOIRrXSc&w=560&h=315]

Doraemon no uta

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=xTWVxU3LJJA&w=560&h=315]

Hà dĩ ca

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fgYVwQWUtSE&w=560&h=315]

The day you went away

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iAlTBEYtLEU&w=560&h=315]

Baby one more time

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=QAJ5bVU87n8&w=560&h=315]

 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *