8 Comments

        1. ☉_☉ Tui thấy cũng cỡ đó thôi, ở nhà thấy gia đình mua mắm tôm về là chắc ăn mời ruồi đến nè. Mà khẩu vị của ông cũng nặng dữ!

          1. (⊙▽⊙) Cũng may chỉ là di truyền hành xào tỏi, chứ không phải di truyền mắm tôm hay mắm ruốc gì đó…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *