13 Comments

          1. (⊙▽⊙) Có thực với vực được đạo. Hôm nay ta vừa thử ghế mát xa, xong bị nó đấm cho nhừ tử. Đau thì đau cực, nhưng sướng cũng sướng rơn. Chỉ là chết xong rồi mới biết sướng thôi.

          2. Σ( ° △ °|||) Thôi cho ta xin. Một lần đã đủ chết đi sống lại rồi, ta không dám chơi dại lần nữa đâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *