13 Comments

        1. (⊙▽⊙) Thì ra là chàng… Ủa ta tưởng chàng là thụ đang trồng bách cơ đấy. Mà sao nhìn nick chàng có vẻ quen quen, có phải chúng ta đã gặp ở nhau rồi chăng?

          1. (⊙▽⊙) Chết thật, đi đến đâu cũng có người quen mà mình thì lại não cá vàng có chết không cơ chứ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *