6 Comments

  1. T sẽ luôn ủng hộ trang này trên FB có nhà dịch như hạch, bê cả bản QT vào rồi bảo là mình dịch. Cái tên thì đặt Tiểu Bánh Ngọt Long Trí :)) chữ long đâu ra. Có nhắc nhở thì bảo do thầy và anh gốc Hoa dạy :)) google translate à. Nhóm này vẫn dịch ngon hơn, phông chữ đẹp dịch mượt lắm bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *