5 Comments

  1. Mấy pic đầu anh dấu chấm còn cầm áo vest cho anh dấu phẩy nữa chứ, hai người quá xứng đôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *