Kịch truyền thanh

[Hài] Nếu dấu câu có tính cách – Kịch đoàn Dực Chi Thanh

Hê hê, vì tui cực bấn bộ manhua này nên khi kịch ra tui đã lật đật chạy đi xin per ngay và luôn để làm. May quá, tổ kịch đồng ý cho per. Chúc các bạn nghe kịch vui vẻ

KỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP REUP CỦA TỔ KỊCH. BẢN DỊCH THUỘC VỀ TẬP ĐOÀN CƠM NẮM TEAM. VUI LÒNG KHÔNG REUP

STAFF

– Nguyên tác: Ma Vĩ

– Kế hoạch/Đạo diễn: KOKO Điện

– Hậu kỳ: Đản Thát

– Ảnh bìa: Trà Tam

– Ảnh vid: Anh Ninh

– Hậu kỳ vid: CC

– ED: Ngụy Tiêu Dật

CAST

– Dấu chấm: Cảnh Hướng Thùy Y

– Dấu phẩy: Dương Tử

– Dấu chấm than: Giang Sanh

– Dấu ngã dẹo: Chi Hạ Dương Tư

– Dấu ba chấm: Cẩm Lý

– Dấu chấm hỏi: Thương Đồng

– Dấu ngoặc đơn trái: Tiền Trần Ứng Niết

– Dấu ngoặc đơn phải: Cổ Nguyệt Tam Đao

– Dấu ngoặc kép: Thành Tử

STAFF TRANS

– Trans: Leslie
– Time + Sub + Encode: Mille Feuille

Kỳ 1

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9JRWKu-q8MQ&w=560&h=315]

Kỳ 2

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=GHY51t5VjF4&w=560&h=315]

Kỳ 3

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=KBZvkp9btdY&w=560&h=315]

Kỳ 4

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ISkZ5Y1VISk&w=560&h=315]

Kỳ 5

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_VlM9A86OCo&w=560&h=315]

Kỳ 6

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tzDD-V8x5YA&w=560&h=315]

Kỳ 7

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Aqb-XyGTMns&w=560&h=315]

Kỳ 8

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=wPEMySjkejU&w=560&h=315]

 

 

 

6 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *