15 Comments

  1. Awww! Giữ của cho người ngoài cơ! Thế người ta là người nhà anh từ khi nào ấy nhỉ?? :)))
    Vương gia giấu tỏi riêng bị phu nhân phát hiện!!! *insert hình củ tỏi* 😆😆😆

          1. Ngoài đời mà được làm bạn của hai đôi này thôi là em mãn nguyện rồi~~ Coi như niềm an ủi khi anh êu của em đang bị tắc đường chưa kịp ghé qua! 😌😌

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *