8 Comments

  1. 1. Đầu moè có cánh!!!
    2. Tai moè, đuôi moè!!!
    3. Thịt, thịt, thịt!!!!
    4. Ngất vì hạnh phúc~ _(:3」z)_
    Ps: quá nhiều điểm moe trong 2 chương này!!!!! 😚😍🥰😘💋👄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *