5 Comments

  1. Awww. Anh Thi giữ đồ của vương phi nhà ảnh kĩ ghê ngaaa~
    Nay vào nhà tỉ thấy chương mới tràn trề nên đọc với com một lèo luôn cho nhà mình nó xôm~~ ❤️

      1. Editor có tâm quá đi nà~~~ ❤️❤️❤️
        Quyết tâm không làm silent reader nữa!! Hứa sẽ com mỗi chương động viên tinh thần chủ nhà~ 🥰

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *