Đam mỹ

Góc nhỏ của Cẩn

A Cẩn là ai? Là một tên lười chảy thây hờ hờ

E hèm, đây đại khái là một cái ổ chuột.. khụ, một cái kho nhỏ lưu trữ manhua mà bạn nhỏ A Cẩn aka Phó Boss lười biếng đã làm.

Bạn nhỏ A Cẩn vốn dĩ có nhà riêng, nhưng do lười chăm sóc nên nay nó mốc meo cả rồi. Sau khi ăn nhờ dầmnằm đậu dề nhà của Boss xênh đệp là mị đây, bạn nhỏ đã quyết định ở lì bên đây và không về bên kia nữa. Kết quả là ổ nhỏ có thêm một tên lười chuyên trốn việc (và đẩy việc) =.=

Mặc dù nói là ăn nhờ ở đậu nhưng mà được cái bạn nhỏ A Cẩn cũng còn có chút nhân tính. Đó là bạn đồng ý chuyển những gì bạn ấy có qua nhà Cơm Nắm (không đưa là chết với bà).

*Lưu ý:

Nếu có trùng với nhà nào thì chịu thôi, đây đều là tự nhà làm, cũng chả đi copy của ai cả 🙂


1. Đoản không tên – Tuy Tuy Tương

Link

2. [Doujinshi Ma đạo] Ngứa răng – […]

Link

3. [Đoản] An tâm – Phenol Dưa Orz

Link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *