Thư trung tự hữu nhan như ngọc

Thư trung tự hữu nhan như ngọc

Tác giả: Tô Bắc Tiên Sâm

Trans: Tiểu Quỳnh

Edit: Béo

*Chú thích: “Thư trung tự hữu nhan như ngọc” (trong sách tự có người dung nhan đẹp như ngọc): trích trong một bài thơ nhằm khuyến khích việc học của người xưa. Có học đi thi đỗ đạt làm quan, thì mới mau chóng được giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón và có người vợ đẹp “như ngọc” như lòng mơ ước.

ttthnnn-1ttthnnn-2ttthnnn-3ttthnnn-4ttthnnn5ttthnnn-6ttthnnn-7ttthnnn-8ttthnnn-bonus

8 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *